Take a look at this teaser-film of our latest project.


Corona-maatregelen
In verband met het corona virus werkt Maurer United Architects sinds 16 maart 2020  ‘samen op afstand’. Dat wil zeggen dat onze teamleden zoveel mogelijk thuis werken. De door de overheid vastgestelde maatregelen hebben een grote impact op alle sectoren, ook op de cultuur- en bouwsector. Deze effecten zijn merkbaar in onze praktijk. Projecten lopen vertraging op of worden (tijdelijk) uitgesteld. De gekozen flexibele en digitale werkwijze van Maurer United Architects maakt het mogelijk dat de werkzaamheden op het gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur en design ook onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van het COVID-19 virus zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
Wij zijn te bereiken via agency@maurerunited.com (+31 653413758) en architects@maurerunited.com  (+31 653802613). Zorg voor elkaar en blijft gezond.​​​​​​​
 Im Zusammenhang mit dem Coronavirus arbeitet Maurer United Architects seit dem 16. März 2020 "Zusammen mit Abstand". Das bedeutet, dass unsere Teammitglieder so viel wie möglich von zu Hause aus arbeiten. Die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf alle Wirtschaftsektoren, einschließlich des Kultur- und Bausektors. Diese Effekte sind in unserer Praxis spürbar. Projekte werden verzögert oder verschoben. Die von Maurer United Architects gewählte flexible und digitale Arbeitsweise macht es möglich, dass die Arbeit im Bereich Gebietsntwicklung, Architektur und Design auch unter den aktuellen außergewöhnlichen Umständen aufgrund des COVID-19-Virus fortgesetzt werden kann.  
Wir sind über agency@maurerunited.com (+31 653413758) und architects@maurerunited.com (+31 653802613) erreichbar. Achten Sie aufeinander und bleiben Sie gesund. 
As a result of the coronavirus, Maurer United Architects has been working together 'remotely' since 16 March 2020. This means that our team members work as much as possible from home. The current measures by the government have a major impact on all sectors, including the cultural and building construction sectors. These effects are noticeable in our practice. Projects are being delayed or postponed. Maurer United Architects' chosen flexible and digital working method makes it possible that the work in the field of urban development, architecture and design can continue even under the current exceptional circumstances due to the COVID-19 virus well possible.
We can be reached via agency@maurerunited.com  (+31 653413758) and  architects@maurerunited.com  (+31 653802613). Take care of each other and stay healthy.
projects​​​​​​​ . about . contact